Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Tử Linh Thạch Là Gì?

Tử Linh Thạch , viết tắt là TLT, là đơn vị tiền tệ ảo tại TruyenYY (YY Giới). Để có TLT, bạn phải nạp VIP, tỉ giá hiện nay là 10 VND = 1 TLT.

Để nạp tiền vào tài khoản, bạn có thể vào Menu Mở Rộng tại Trang chủ > Trung Tâm Cá Nhân > Nạp Vip.

Chúng tôi cho phép thanh toán bằng nhiều phương pháp: Thẻ cào, ATM, Internet Banking, thẻ tín dụng...

TLT được dùng để Donate cho tác giả sáng tác truyện chữ, người dịch truyện từ tiếng nước ngoài, mua các vật phẩm VIP trong YY thương quán, mua truyện VIP tại truyện YY.

TLT không cho phép trao đổi và không thể đổi ngược lại thành VND.

 

22 Tháng 2, 2019
Trở Về Trang Chủ
Diễn Đàn TruyenYY
Danh Sách Thể Loại Truyện
Trung Tâm Cá Nhân